eLearning ESD Operator (Nederlands)

De E-learning training ESD Operator is geschikt voor personen die in aanraking komen met Electro statische gevoelige elektronica componenten. Deze training voldoet een de laatste richtlijnen van de ESD-standaards zoals IEC-61340-5-1 en ESD 20.20 

Na de introductie, over wat is ESD, wat houdt dat in? Wat zijn de oorzaken van ESD, wat zijn de gevolgen van ESD wordt ingegaan welke maatregelen nodig zijn om veilig met ESD-componenten om te gaan.  Hierna wordt de Electro Static Protected Area (EPA) en ESD-verpakkingen besproken. 

In de conclusie wordt duidelijk gemaakt dat de operator/persoon een van de belangrijkste schakels is om de Electro statische gevoelige componenten niet te beschadigen.

eLearning ESD Operator (Deutsch)

Das E-Learning-Training ESD Operator ist für Personen geeignet, die mit elektrostatisch empfindlichen elektronischen Bauteilen in Kontakt kommen. Diese Schulung entspricht den neuesten Richtlinien von ESD-Standards wie IEC-61340-5-1 und ESD 20.20

Was ist ESD? Was sind die Ursachen von ESD, was sind die Folgen von ESD? Welche Maßnahmen erforderlich sind, um ESD-Komponenten sicher zu handhaben. Die Electro Static Protected Area (EPA) und die ESD-Verpackung werden nachstehend erläutert.

Abschließend wird klargestellt, dass der Bediener / die Person eine der wichtigsten Verbindungen ist, um die elektrostatisch empfindlichen Komponenten nicht zu beschädigen.


eLearning ESD Operator (English)

The E-learning training ESD Operator is suitable for people who come into contact with Electrostatic sensitive electronic components. This training complies with the latest guidelines of the ESD standards such as IEC-61340-5-1 and ESD 20.20

After the introduction, about what is ESD, what does it mean? What are the causes of ESD, what are the consequences of ESD is it discussed what measures are needed to safely handle ESD components? The Electrostatic Protected Area (EPA) and ESD packaging are discussed.

In the conclusion it is made clear that the operator / person is one of the most important links in order not to damage the Electrostatic sensitive components.